O AKCJI

 

30 września o godzinie 12.00 w Audytorium im. Prof. Wincentego Danka w Uniwersytecie Pedagogicznym (ul. Podchorążych 2, 1 piętro) odbędzie się Test Samorządowy, będący zwieńczeniem akcji Radny z Certyfikatem.

Test będzie zawierał 30 pytań jednokrotnego wyboru, z zakresu wiedzy dostępnej na stronie www.RadnyzCertyfikatem.pl. Rejestracja przybyłych uczestników odbędzie się w godz. 11.00 – 11.30. będzie to też dogodny czas, aby zarejestrować wypowiedzi organizatorów, jak również uczestników.

Informujemy o dużych trudnościach w dojeździe na ulicę Podchorążych 2, która obecnie jest w remoncie.

Fotografie osób, które pozytywnie zaliczą Test zostaną zamieszczone na stronie www.RadnyzCertyfikatem wraz z podpisem i numerowanym znakiem graficznym.

 

Kierowca musi mieć prawo jazdy,
lekarz – dyplom, ksiądz – święcenia,
a radny – CERTYFIKAT!!!

Wybory do rady dzielnicy, miasta, sejmiku mogą być początkiem wielkiej kariery w samorządzie i w polityce. Nowi kandydaci zazwyczaj są entuzjastami zmian i rozwoju. To liderzy projektów i szefowie lokalnych inicjatyw, którym często w osiąganiu wyznaczonych celów brakuje szerokiego poparcia.

Jak ich znaleźć i wyłonić z grona setek plakatów i atrakcyjnych haseł?

Uniwersytet Pedagogiczny zaprasza do udziału w Teście Samorządowy. Pozytywne zaliczenie testu daje prawo do zamieszczania na plakatach wyborczych znaku graficznego, potwierdzającego kompetencje kandydata na radnego. Każdy znak graficzny posiada indywidualny numer, na podstawie którego będzie można uzyskać potwierdzenie jego autentyczności na stronie www.RadnyzCertyfikatem.pl.

Od połowy maja na antenie Radia Kraków prof. Andrzej Piasecki
i pomysłodawca akcji Waldemar Domański prezentują serię krótkich audycji, mini-wykładów na temat treści Testu Samorządowy. Nagrania, jak również inne materiały potrzebne do pozytywnego zaliczenia egzaminu można znaleźć na stronie www: www.RadnyzCertyfikatem.pl.

 

Termin egzaminu 30 września 2018 r.

 

Projekt „Radny z Certyfikatem” objęty jest patronem

Uniwersytetu Pedagogicznego

 

Organizatorzy:
Prof. Andrzej Piasecki – Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP
Dr Ryszard Kozioł – Instytut Politologii UP
Mgr Waldemar Domański – pomysłodawca projektu „Radny z Certyfikatem”