AUDYCJE

Co powinien wiedzieć radny?
Od teorii i prawa do praktyki, z odrobioną krytyki.

Kluczowe definicje: gmina, miasto, powiat, województwo, lokalność, glokalizacja, wspólnota, decentralizacja, dekoncentracja, organ, zarządzanie publiczne, pomocniczość, samorząd terytorialny i wiele innych tematów.

 

KLIKNIJ PONIŻEJ, ABY POSŁUCHAĆ:

 

avatar audycje