REGULAMIN (JAK PRZYSTĄPIĆ DO TESTU)

Test samorządowy
Radny z certyfikatem

Regulamin

 1. Test adresowany jest do osób ubiegających się o mandat radnego w wyborach samorządowych 2018 roku.
 2. Uczestnikami testu mogą być kandydaci na radnych dzielnic, gmin, miast, powiatów i sejmików z obszaru Małopolski.
 3. Do udziału w teście zapraszane są zarówno osoby pełniące funkcje radnych i ubiegające się o reelekcję, jak i osoby po raz pierwszy ubiegające się o mandat radnego.
 4. Zgłoszenie udziału odbywa się w trybie mailowym (radnyzcertyfikatem@gmail.com) . Rejestracja uczestników trwa do 28 września 2018 roku do godz. 12:00.
 5. Egzamin odbędzie się 30 września 2018 roku w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2).
 6. Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie egzaminu zostaną przekazane uczestnikom po zakończeniu rejestracji.
 7. Problematyka testu obejmuje treści mini-wykładów prof. A.K. Piaseckiego i Waldemara Domańskiego (pomysłodawcy akcji Radny z Certyfikatem) prezentowanych w serii krótki audycji radiowych (możliwych do wysłuchania na stronie:  RadnyzCertyfikatem.pl.). Sugerujemy również zapoznanie się z publikacją: A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa PWN 2009.
 8. Egzamin będzie miał postać testu jednokrotnego wyboru. Warunkiem jego zaliczenia będzie udzielenie pozytywnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań.
 9. Podstawowym celem testu jest promocja i popularyzacja problematyki samorządowej.
 10. Uczestnictwo w teście umożliwi lepsze przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji radnego, sprawdzenie swojej wiedzy oraz potwierdzenie orientacji w teorii i praktyce samorządowej.
 11. Pozytywny wynik testu może przyczynić się do uzyskania większego poparcia, zdobycia mandatu, rozwoju kariery w samorządzie i polityce lokalnej.
 12. Pozytywne zaliczenie testu daje prawo do zamieszczania na plakatach wyborczych znaku graficznego, potwierdzającego kompetencje kandydata na radnego.
 13. Każdy znak graficzny posiada indywidualny numer, na podstawie którego będzie można uzyskać potwierdzenie jego autentyczności na stronie RadnyzCertyfikatem.pl.
 14. Certyfikat traci ważność po zakończonych wyborach samorządowych 2018 roku.